PyVrui

Py++ code generator

Vi utökade den tillgängliga språkkopplingstekniken, Py++ code generator (http://www.language-binding.net/pyplusplus/pyplusplus.html), för att tillhandahålla en ny nivå av automatisk omslagning av omfattande C++-kodbaser.

Den första framgången är PyVrui, en Python-omslagare för Vrui-biblioteken, som i sig består av 100 000 rader sofistikerad och prestandamässigt anpassad C++. PyVrui bygger på Boosts(http://www.boost.org/) C++-bibliotek och gör det nu möjligt att skriva CAVE-applikationer helt och hållet i Python i stället för C++. Med bara några tiotals rader Python-skript kan måttligt skickliga programmerare skapa sofistikerade visualiseringsprogram som är skräddarsydda för deras behov.

Utvecklingsstatus

PyVrui håller på att vidareutvecklas och testas. Den är för närvarande starkt beroende av en enda Boost-installation och måste kunna transporteras mer mellan olika maskiner. PyVrui måste också spåra revideringar av Vrui-biblioteken.

Vi håller på att ta fram dokumentation och en serie utbildningsexempel för att lära ut PyVrui-programmering som illustrerar Vruis funktioner och kodningsstil.

Kodförråd