Strukturell geologi

Strukturgeologi – bekanta dig med grunderna. Strukturgeologi är den gren av geologin som studerar geologiska strukturers geometri, fördelning och bildning. Höjdpunkter De viktigaste geologiska strukturerna skapas under bergsbildningen. Att studera strukturgeologi innebär att identifiera, mäta och förklara informationen för en lekman. Det finns olika metoder för strukturgeologi. Vad är strukturgeologi? Termen geologiska strukturer avser den […]