Crusta installatie-instructies van broncode

Voorvereisten

Om af te rekenen code:

  • GIT (Mac OS X: brew install git; Ubuntu: sudo apt-get install git)

Om te bouwen:

  • CMAKE versie 2.8 of beter (Mac OS X: brew install cmake; Ubuntu: sudo apt-get install cmake)
  • Vrui versie 3.1 met ontwikkelingsbestanden (KeckCAVES Vrui pagina)
  • GLU met ontwikkelingsbestanden (Mac OS X: inbegrepen bij XQuartz; Ubuntu: sudo apt-get install libglu-dev)
  • GDAL versie 1.8 of beter met ontwikkelingsbestanden (Mac OS X:brew install gdal; Ubuntu: sudo apt-get install libgdal-dev)

Voor Mac OS X moet u ook de XQuartz X-server installeren:

Snelle bouw en installatie

Aangenomen dat je ook Vrui van broncode hebt geïnstalleerd op een niet-standaard plaats:

git clone git://github.com/KeckCAVES/crusta.git
cd crusta
PKG_CONFIG_PATH=/path/to/Vrui/pkgconfig cmake . -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/path/for/crusta
make install

(Vrui’s pkgconfig directory moet ergens onder zijn lib directory staan).

crusta commando’s komen terecht in /path/for/crusta/bin

Ontwikkelaar bouwen en installeren

Volg deze aanwijzingen als u eventueel met de broncode wilt rommelen.

Bekijk de bron

De Crusta broncode is beschikbaar als git repository op Github.

Gebruik het volgende om een kopie van het archief te verkrijgen:

git clone git://github.com/KeckCAVES/crusta.git

Als je schrijftoegang hebt op GitHub, mag je op deze manier klonen:

git clone [email protected]:KeckCAVES/crusta.git

Configureren en bouwen

Crusta gebruikt cmake als bouwsysteem. Zie de cmake webpagina voor gedetailleerde informatie over cmake. De build-bestanden staan in de submap “build” van de broncode-map.

Ervan uitgaande dat de bronmap ~/src/crusta is, wordt een typische release build als volgt opgezet:

Stap 1: Maak een nieuwe map aan voor de specifieke build

cd ~/src/crusta
mkdir build
cd build

Stap 2: Maak een make-bestand. Let op de twee puntjes achteraan, want die maken deel uit van de opdrachtregel.

cmake .. -DCMAKE_BUILD_TYPE=<Debug|Release> -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=<crusta install path>

Als u Vrui in het standaardpad hebt geïnstalleerd en een release-versie van Crusta in uw thuismap wilt installeren (/home/username onder linux en /Users/username onder Mac OS; in het voorbeeld worden deze aangeduid met $HOME) is het voorbeeld cmake commando:

PKG_CONFIG_PATH=$HOME/Vrui-3.1/lib/x86_64-linux-gnu/pkgconfig cmake .. -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=$HOME/crusta

(Vrui’s pkgconfig directory kan ergens anders staan, afhankelijk van hoe uw systeem is geconfigureerd).

(Het bouwtype Release is standaard, dus dat hoeft u niet op te geven als u dat wilt).

Stap 3: bouwen en installeren

make install

Of voor snellere compilatie op bijvoorbeeld een computer met twee kernen:

make -j2 install

De Crusta-bestanden zouden nu beschikbaar moeten zijn in $HOME/crusta

Updaten naar de laatste versie

Als je eenmaal de git-kloon van de bronnen hebt, is het ophalen van de laatste updates heel snel en eenvoudig:

Stap 1: Gebruik de terminal om naar de Crusta-map te navigeren. In ons voorbeeld:

cd ~/src/crusta

Stap 2: Gebruik git om de laatste bronupdates op te halen:

git pull

Stap 3: Navigeer naar de release build map en herbouw de executable:

cd build
make install

Je hebt nu Crusta.