Installationsinstruktioner för Crusta från källkoden

Förkunskapskrav

Till kassakoden:

  • GIT (Mac OS X: brew install git; Ubuntu: sudo apt-get install git)

För att bygga:

  • CMAKE version 2.8 eller bättre (Mac OS X: brew install cmake; Ubuntu: sudo apt-get install cmake)
  • Vrui version 3.1 med utvecklingsfiler (KeckCAVES Vrui-sidan)
  • GLU med utvecklingsfiler (Mac OS X: ingår i XQuartz; Ubuntu: sudo apt-get install libglu-dev)
  • GDAL version 1.8 eller bättre med utvecklingsfiler (Mac OS X:brew install gdal; Ubuntu: sudo apt-get install libgdal-dev)

För Mac OS X måste du också installera XQuartz X-servern:

Snabb uppbyggnad och installation

Om du antar att du också har installerat Vrui från källkod på något icke-standardiserat ställe:

git clone git://github.com/KeckCAVES/crusta.git
cd crusta
PKG_CONFIG_PATH=/path/to/Vrui/pkgconfig cmake . -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/path/for/crusta
make install

(Vruis katalog pkgconfig bör ligga någonstans under lib.)

crusta kommandon kommer att hamna i /path/for/crusta/bin

Utvecklaren bygger och installerar

Följ dessa anvisningar om du vill leka med källkoden.

Kolla in källan

Crusta-källkoden finns som ett git-förråd på Github.

Använd följande för att få en kopia av arkivet:

git clone git://github.com/KeckCAVES/crusta.git

Om du har skrivbehörighet på GitHub kan du klona på detta sätt:

git clone [email protected]:KeckCAVES/crusta.git

Konfigurera och bygga

Crusta använder cmake som bygghanteringssystem. Se webbsidan cmake för detaljerad information om cmake. Byggfilerna finns i undermappen ”build” i källmappen.

Om vi antar att källmappen är ~/src/crusta, skulle en typisk utgåva byggas på följande sätt:

Steg 1: Skapa en ny mapp för den specifika byggnaden

cd ~/src/crusta
mkdir build
cd build

Steg 2: Skapa en make-fil. Observera de två efterföljande punkterna eftersom de är en del av kommandoraden.

cmake .. -DCMAKE_BUILD_TYPE=<Debug|Release> -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=<crusta install path>

Om du har installerat Vrui i standardvägen och vill installera en version av Crusta i din hemmapp (/home/användarnamn under Linux och /Users/användarnamn under Mac OS; i exemplet kommer dessa att betecknas med $HOME) är cmake-kommandot ett exempel:

PKG_CONFIG_PATH=$HOME/Vrui-3.1/lib/x86_64-linux-gnu/pkgconfig cmake .. -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=$HOME/crusta

(Vruis pkgconfig-katalog kan ligga någon annanstans, beroende på hur ditt system är konfigurerat.)

(Byggtypen Release är standard, så du behöver inte ange den om du vill ha den.)

Steg 3: Bygg och installera

make install

Eller för snabbare kompilering på t.ex. en dator med två kärnor:

make -j2 install

Crusta-filerna bör nu finnas tillgängliga på $HOME/crusta

Uppdatera till den senaste versionen

När du väl har Git-klon av källorna är det mycket snabbt och enkelt att hämta de senaste uppdateringarna:

Steg 1: Använd terminalen för att navigera till mappen Crusta. I vårt exempel:

cd ~/src/crusta

Steg 2: Använd git för att hämta de senaste källuppdateringarna:

git pull

Steg 3: Navigera till mappen för release build och bygg om den körbara filen:

cd build
make install

Du har nu en Crusta som är i högsta klass.