VruiVnc

Människans syn är en komplex process som består av fyra olika rörelser. Aktiv visualisering är den enda metod som täcker de flesta av dessa ögonrörelser. Det hjälper visualisatören att skapa en bättre koppling till bildgenerering.

 

Medan aktiv vision försöker återskapa en modell från bilderna är dynamisk visualisering inriktad på att forma idéer från en redan känd modell. Processen ger användarna de nödvändiga verktygen för att ha full kontroll över skapandet av visuella bilder.

 

De visualiseringstekniker som ingår i aktiv visualisering hjälper forskare att tolka resultat och komplexa modeller. Med den sofistikerade digitala tekniken som finns tillgänglig hjälper den aktiva visualiseringstekniken forskning och utbildning.