Crusta GlobeFiles

Den här sidan är ett arkiv för förbearbetade Crusta globefiler.

NASA BlueMarble Next Generation (BMNG)

BMNG-datasetet ger global täckning för både digitala höjdmodeller och fotobilder som fångats av sensorer i omloppsbana. Mer information finns på NASA:s webbplats.

Följande två små globefiler tillhandahålls som exempel som du kan köra direkt med Crusta. De presenterar en nedskalad version av NASA:s fullständiga data för att begränsa storleken på globefilen. Du kan överväga att använda dessa data som en grund för att bädda in dina egna högupplösta data och på så sätt skapa ett sammanhang för den detaljerade visualiseringen.

  • Global DEM med låg upplösning (125MB)
  • Globala bilder med låg upplösning (31MB)