3DVisualizer

3DVisualizer

3DVisualizer har utvecklats särskilt för interaktiv visuell utforskning av rutnätsdata i uppslukande VR-miljöer (Virtual Reality). 3DVisualizer använder noggrant optimerade algoritmer och datastrukturer för att stödja de höga bildfrekvenser som krävs för att skapa en känsla av fördjupning och den återkoppling i realtid som krävs för interaktivitet. Eftersom 3DVisualizer är en applikation som utvecklats för VR från grunden, har den fördelar som vanligtvis inte kan uppnås med programvara som ursprungligen utvecklades för skrivbordet och som senare anpassas till VR.

3DVisualizer kan dock också användas på skrivbordssystem (unix/linux-baserade operativsystem, inklusive Mac OS X) med en liknande nivå av interaktivitet i realtid, vilket överbryggar ”mjukvaruklyftan” mellan skrivbord och VR som har varit ett hinder för införandet av VR-metoder inom geovetenskap. Även om många av 3DVisualizers funktioner redan finns tillgängliga i andra programpaket som används i en skrivbordsmiljö, är de funktioner som utmärker 3DVisualizer följande: (1) 3DVisualizer kan användas i alla VR-miljöer, inklusive skrivbordsmiljöer, GeoWall eller CAVE, (2) i miljöer som inte är skrivbordsmiljöer interagerar användaren med datamängden direkt med hjälp av en stav eller andra inmatningsenheter i stället för att arbeta indirekt via dialogrutor eller textinmatning, (3) på skrivbordet ger 3DVisualizer interaktion i realtid med mycket stora datamängder som inte lätt kan visas eller manipuleras i andra programpaket.

Tre fallstudier presenteras som illustrerar de direkta vetenskapliga fördelarna med att analysera data eller simuleringsresultat med Visualizer i en VR-miljö. Vi tar också upp några av de största hindren för en utbredd användning av VR-miljöer i vetenskaplig forskning med en användarstudie som visar att 3DVisualizer är lätt att lära sig och använda i en VR-miljö och kan vara lika effektiv på stationära system som vanliga stationära program.

(Från M.I. Billen, O. Kreylos, B. Hamman, M. Jadamec, L.H. Kellogg, O. Staadt, D.Y. Sumner (2008)) A Geoscientist’s Perspective on Immersive 3D Data Visualization, Computers and Geosciences, Vol 34/9 pp 1056-1072. DOI: 10.1016/j.cageo.2007.11.009)

Programvara

Forskning med hjälp av Visualizer