Kartläggning av virtuella fält

Virtuell fältkartläggning är ett viktigt verktyg inom geovetenskapen. Våra avancerade verktyg hjälper studenterna att få insikter om fältområden och regionala omgivningar. Den geologiska kartläggningen hjälper eleverna att förstå jordens yta med avseende på struktur, djup och sammansättning. Eleverna kan välja ett visst område och identifiera dess geologiska aspekter i detalj, vilket gör att de kan få en inblick i de kritiska geologiska faktorerna.

Fördelar med virtuell fältkartläggning
Virtuell fältkartläggning skapar interaktiva kartor där du kan utforska området och alla dess risker. Den här typen av kartor görs med hjälp av sofistikerad teknik som använder en radar som tränger djupt in i jordens lager och ger insikter om ytan och djupet.

Eleverna kan till exempel bedöma föroreningar i mark och vatten, jordbävningsrisker, vulkanisk aktivitet och eventuella jordskred. De visar fördelningen och sammansättningen av berg och jord i en praktisk 3D-modell. Metoden kan också avslöja de sprickor som orsakar jordbävningar.

Förutom att bedöma farorna i ett visst geografiskt område kan geologisk kartläggning hjälpa regionens ekonomi. Kartorna hjälper till att visa vilka mineraltillgångar som finns tillgängliga och vilka kostnader som är förknippade med deras utvinning. De används också ofta för att se om marken är lämplig för att bygga infrastruktur.

Den digitala geologiska informationen är lätt tillgänglig med hjälp av Crusta, en virtuell jordglob som möjliggör visualisering i realtid. Det här virtuella geologiska instrumentet hjälper eleverna med ett interaktivt gränssnitt med många olika alternativ. Användarna kan enkelt manipulera sin synvinkel och upptäcka olika aspekter av planeten.