Visualisering av sjöar i 3D

Lake Visualization 3D är ett samarbete mellan olika institutioner som syftar till att skapa inflytelserika museiutställningar som hjälper eleverna att förstå bevarandet av sötvatten och öka medvetenheten. Den avancerade programvaran ger insikter i kritiska geodata för att underlätta inlärningsprocessen. Med hjälp av interaktiva visualiseringsverktyg som Crusta och 3D Visualizer blir inlärningsprocessen enklare. Eleverna kan delta i engagerande aktiviteter och lära sig genom de interaktiva utställningarna. Med 3D-visualiseringsverktyget kan eleverna förstå sjöns naturliga ekosystem och livsmiljöer, medan den avancerade förstärkta verklighetsfunktionen gör det möjligt för dem att få en känsla av dimensionen.