Vrui

Vrui VR-verktygslåda

Vrui VR-verktygslåda

En verktygslåda för utveckling av virtuell verklighet (VR) har till uppgift att skydda programutvecklaren från VR-miljöns särskilda konfiguration, så att programmen kan utvecklas snabbt och på ett portabelt och skalbart sätt. Tre viktiga delar av detta övergripande mål är inkapsling av visningsmiljön, inkapsling av distributionsmiljön och inkapsling av inmatningsmiljön. Mer information finns på sidan om utvecklingen av Vrui.

Ladda ner Vrui

Information om nedladdning av Vrui (byggning och kompilering) finns på sidan för nedladdning av Vrui-utvecklingen. Den senaste versionen finns länkad nedan för att underlätta åtkomst.