Jordbävningar och andra naturkatastrofer

Forskning om jordbävningar och naturkatastrofer pågår aktivt inom KeckCAVES

Forskning om jordbävningar och naturkatastrofer är aktiv i KeckCAVES-gruppen. Vi utvecklar verktyg för snabba insatser vid naturkatastrofer, bland annat jordbävningen i Mexicali 2010.